• Meny
  • Meny

Tag - innendørs

Leadenhall Market

Første gangen man hører om Leadenhall er så tidlig som begynnelsen av 1300-tallet, da storgården Manor of Leadenhall ble oppført i registrene som eid av Sir Hugh Neville. Allerede den gangen var gården et yndet samlingsted for tilreisende handelsmenn, og på slutten av 1400-tallet ble gården overdratt til London by, og salget ble hurtig underlagt organiserte former...